De Adriaan

Muziekwedstrijd

Lokaal

◆◆◆

Muziekwedstrijd ‘De Adriaan’ heeft als doel het bevorderen van muziekbeoefening door amateurs en het verstevigen van de onderliggende  banden tussen muziekverenigingen in de regio, in het bijzonder voor harmonie en fanfare, in de eerste plaats ter stimulering van jong talent.

Elk orkest krijgt een uur de tijd waarin zij hun programma kunnen presenteren. Het solowerk is hier onderdeel van en wordt na een inspeelwerk opgevoerd.

Een amateurmuzikant van maximaal 23 jaar speelt een solo van tenminste vier minuten, waarbij de solist begeleid wordt door zijn/haar harmonie. De amateurstatus is hierin een vereiste. De solist mag geen opleiding volgen of gevolgd hebben aan een conservatorium. Na de uitvoering hebben de solist en de dirigent op een positieve manier een gesprek met de twee deskundige door de KNMO erkende juryleden.

De winnaar ontvangt ‘De Adriaan’; een bronzen beeldje van een trompetblazer. Alle deelnemers ontvangen ook een persoonlijk certificaat van deelname.

Er is geen kaartverkoop voor deze middag.