Def Americans Johnny Cash Tribute

Johnny Cash, American Recordings

Muziek

◆◆◆
vr 14 feb ‘2520:15 uur
20:15
Theaterzaal
tickets
€ 24,50
  • No Dutch Required

In 2024, dertig jaar na het verschijnen van de eerste American Recordings, brengt Def Americans Johnny Cash Tribute de meest tot de verbeelding sprekende songs uit deze iconische reeks naar het podium.

Zanger Elco Weitering: “De American Recordings zorgden voor een herwaardering voor artiesten die eigen werk en dat van anderen kunnen en durven uitvoeren in een breekbare akoestische versie. Maar het moet authentiek zijn, eerlijk en oprecht, anders werkt het niet. From the gut, zoals Johnny het zou zeggen.”

De songs die The Man in Black met zoveel liefde en overtuiging wist te brengen worden door Def Americans Johnny Cash Tribute op het podium nieuw leven ingeblazen. Hierbij weet de band de swing, sfeer en rebellie van een optreden van de legendarische Amerikaanse outlaw verbluffend goed te raken.

De hoogtijdagen van de jaren ‘70 lagen inmiddels ver achter hem, toen met het verschijnen van de American Recordings de in vergetelheid geraakte Cash in één klap weer een relevante artiest werd. De onder leiding van producer Rick Rubin opgenomen verzameling sober uitgevoerde akoestische songs wordt dan ook gezien als de kroon op zijn werk. De vriendschap en samenwerking tussen Rubin en Cash zou tot aan de dood van Johnny duren in 2003.

“Life and Love go on, Let the Music play” - Johnny Cash

Credits
Fotograaf: Wop van Eis
Artwork: Def Americans Johnny Cash Tribute

<English
In 2024, thirty years after release of the first American Recordings, Def Americans Johnny Cash Tribute brings the most imaginative songs from this iconic series to the stage.

Singer Elco Weiting: “The American Recordings prompt a revaluation of artists who are able and dare to perform their own and others’ songs in a fragile acoustic version. But they should do it in an authentic, honest, and sincere way, otherwise it won’t work. ‘From the gut,’ as Johnny would say.”

Def Americans Johnny Cash Tribute brings the songs of The Man in Black, which he sang with so much love and conviction, back to life on stage. They know how to perfectly replicate the swinging, atmospheric and rebellious style of the legendary American outlaw.

The heydays of the ‘70s had long been gone when the forgotten Cash became a relevant artist again overnight when the American Recordings were released. The collection of soberly performed acoustic songs, recorded under the direction of producer Rick Rubin, is therefore regarded as the crowning glory of his work. Rubin and Cash would continue their friendship and collaboration until Johnny's death in 2003.

“Life and Love go on, Let the Music play” - Johnny Cash

Credits
Photographer: Wop van Eis
Artwork: Def Americans Johnny Cash Tribute