Jimmy Duchateau en band

Country Roads - A Tribute to John Denver

Muziek

◆◆◆
vr 22 dec ‘2320:15 uur
20:15
Theaterzaal
tickets
€ 27,50
  • No Dutch Required

Dat John Denver meer is dan ‘Country Roads’ en ‘Leaving on a Jetplane’ bewijst Jimmy Duchateau met zijn band in ‘Country Roads - A Tribute To John Denver’. Zijn theaterconcert is een eerbetoon aan de Amerikaanse countrylegende.

Jimmy: “Ik wil John Denver niet nadoen, al klinkt mijn stem wel als die van hem.” Geen blonde pruik
en cowboyhoed dus, maar wél met gitaar en, vooruit, een westernshirt om in de sfeer te blijven. En de legendarische muziek natuurlijk, want daar draait deze voorstelling om.

Van kleine liedjes, die bij eenieder eigen herinneringen oproepen, tot uitbundige nummers waarbij wordt uitgepakt door de hele band. Jimmy blaast hits als ‘Annie’s Song’, ‘Perhaps Love’, ‘Calypso’ en ‘Thank God I’m a Country Boy’ nieuw leven in, maar schenkt ook aandacht aan minder bekend werk.

“De emotie van muziek overbrengen kun je niet imiteren, dat kan alleen uit jezelf komen.” Toch blijft Jimmy trouw aan de handgeschreven partituren die hij van Denvers eigen arrangeur Lee Holdridge kreeg.

Hoewel het alweer 25 jaar geleden is dat John Denver overleed, leeft zijn muziek nog steeds voort. De jonge muzikant mag dan wel geen generatiegenoot van Denver zijn, maar Jimmy begrijpt zijn muziek als geen ander. Een grootse show met een intieme sfeer waarin de levenslessen in Denvers teksten nog meer betekenis krijgen en de inmiddels legendarische muziek de aandacht krijgt die het verdient.

Credits:
Producent: Jimmy Duchateau
Muzikanten: Jimmy Duchateau, Ingo Jetten, Robin Zalm, Richard Ritterbeeks, Cui, Joep Larue en André Kok
Titel: Country Roads - A Tribute to John Denver
Subtitel: The 25th Anniversary Concert
Genre: Theaterconcert
Duur: 2x 45 minuten
Pauze: Ja
Website: www.tributetojohndenver.com
Trailer: https://youtu.be/k6rPdp8Gq90 / https://www.youtube.com/watch?v=XWFWWlmsJ7c / https://youtu.be/ldTZVWSLfzM
Fotograaf: Michel Vanderhoven

English
Jimmy Duchateau and his band prove in ‘Country Roads – A Tribute to John Denver’ that John Denver is more than 'Country Roads' and 'Leaving on a Jetplane'. This theater concert is a tribute to the American country legend.

Jimmy: "I don't want to imitate John Denver, although my voice does sound alike." No blonde wig
and cowboy hat, but a guitar and, well okay, a western shirt to stay in the mood. And the legendary music, of course, because that's what this show is all about.

From small songs that evoke everyone's own memories, to exuberant numbers where the whole band goes all out. Jimmy is reviving hits like 'Annie's Song', 'Perhaps Love', 'Calypso' and 'Thank God I'm a Country Boy', but he will also perform lesser-known work.

"You cannot imitate the emotion that is evoked by music, that emotion has to come from within yourself," he says. Yet Jimmy stays true to the handwritten scores he received from Denver's own arranger Lee Holdridge.

Even though it has been 25 years since John Denver died, his music still lives on. The young musician may not be a contemporary of Denver's, but Jimmy understands Denver’s music like no other. A great show with an intimate ambiance that adds even more meaning to the life lessons described in Denver's lyrics, giving the now legendary music the attention it deserves.

Credits:
Producer: Jimmy Duchateau
Musicians: Jimmy Duchateau, Ingo Jetten, Robin Zalm, Richard Ritterbeeks, Cui, Joep Larue, and André Kok
Title: Country Roads - A Tribute to John Denver
Subtitle: The 25th Anniversary Concert
Genre: Theatre concert
Duration: 2x 45 minutes
Intermission: Yes
Website: www.tributetojohn