privacy policy

Je kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. We hebben echter voor het bestellen van de kaarten je gegevens nodig maar zullen je verzekeren dat we de verzamelde (persoons)gegevens niet aan derden ter beschikking zullen stellen.

De Kattendans bewaart jouw gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien je gedurende drie jaar geen bezoek heeft gebracht aan ons theater zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

Wil je voortaan geen mail meer van ons ontvangen of wil je dat je gegevens geheel verwijderd worden uit ons systeem? Stuur dan een mail naar info@kattendans.nl. Let op! Als je kaarten hebt gekocht voor één van onze voorstellingen of films in de toekomst, kunnen wij jouw gegevens (nog) niet verwijderen. Jouw kaarten zijn gekoppeld aan je gegevens.