Harmonie Echo der Kempen en Slagwerkgroep

Concert IMAGINE

Uit de regio

◆◆◆

Concert Echo der Kempen met het Harmonieorkest en Slagwerkgroep

Op 11 november 2023 wordt er, voor het eerst sinds de coronatijd, gelukkig weer een prachtig concert gegeven door de beide geledingen van de Koninklijke Harmonie Echo der Kempen. Het harmonieorkest trapt af en na de pauze geeft de slagwerkgroep acte de présence. Het thema IMAGINE is gekozen omdat de goed in het gehoor liggende muziek tot de verbeelding spreekt. In die zin is het niet traditioneel maar vernieuwend. Wat wel traditioneel is, is het topniveau.

Wat moet je je erbij voorstellen?
Harmonieorkest:
Voor de pauze speelt voor u het harmonieorkest o.l.v. Frank Steeghs. Sinds de zomervakantie zijn de repetities en concerten met name gewijd aan de voorbereiding voor het concours op 26 november in De Schalm in Veldhoven. U krijgt te horen Wind Sketches van Philip Sparke en Trois Notes du Japon van Toshio Mashima.
Bij beide stukken kunt u zich van alles voorstellen. Wind Sketches bestaat uit drie delen die elk gevoelens en voorstellingen oproepen vanuit verschillende windtypes: een marsachtig begin met zeewinden gevolgd door een melodisch en harmonisch stuk waar de wind zeer rustig is. Het laatste deel vertegenwoordigt een krachtige wind met overeenkomstige muziek. Trois Notes du Japon laat drie aspecten van Japan beluisteren. Eerst een ode aan de Japanse kraanvogel, gevolgd door rivier geluiden in winterse perioden en afsluitend een collage van Japanse zomerfestivals, onder andere een ode aan het Nebuta festival in Aomori met prachtige ritmische muziek.

Slagwerkgroep:
Na de pauze speelt de slagwerkgroep voor u o.l.v. Patrick Schmeits. Populaire mooie muziek van Robbie Williams wordt ten gehore gebracht: 'Let me entertain you'. Iedereen kent het wel. Gevolgd door het titelnummer van het concert: 'Tales of Imagenination', een werk van componist Vincent Cox. En, zoals bij de meeste werken van Vincent Cox ligt aan 'Tales of Imagination' geen vast thema ten grondslag, maar neemt de componist ons mee naar een droomwereld. Vervolgens hebben we als klapper op de vuurpijl nog de soundtrack van de populaire film Avatar, gecomponeerd door James Horner: Becoming one of the people.

Het gaat je voorstellingsvermogen te boven?
De Koninklijke Harmonie Echo der Kempen is trots om u dit concert te laten beleven. En terecht want hoe mooi is het dat onze lokale harmonie en slagwerkgroep zo’n concert op topniveau in de mooie Kattendans in Bergeijk mogen uitvoeren. Mis het niet en beleef hoe ver uw eigen voorstellingsvermogen reikt.